Konkurs! Wygraj gamingowy sprzęt od Fury!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Oprócz półki wypełnionej ulubionymi grami żaden gracz nie może funkcjonować bez odpowiedniego sprzętu! Szczególnie pecetowe granie wymaga wyjątkowych podzespołów. Z pomocą przychodzi więc Fury Gaming!

Dzięki Fury macie możliwość zgarnięcia wyjątkowego sprzętu dla graczy!

Co dla Was mamy? Na zwycięzców czekają następujące nagrody:

1. MIEJSCE:

• Mysz Warrior
• Klawiatura Spitfire
• Podkładka Challenger L

2. MIEJSCE:

• Klawiatura Spitfire

3. MIEJSCE:

• Mysz Predator

4. MIEJSCE:

• Mysz Predator

5. MIEJSCE:

• Podkładka Challenger L

6. MIEJSCE:

• Podkładka Challenger L

 

Co zrobić, aby je wygrać?

1. W komentarzu pod postem na Facebooku odpowiedz na pytanie:

 

Co poza urządzeniami niezbędnymi do komputera
musi się znaleźć na Waszym biurku podczas gry w ulubiony tytuł? –
liczymy na Waszą kreatywność i najciekawsze uzasadnienie!

 

2. Będzie nam miło, jeśli polubisz post konkursowy i naszą stronę Polskie Gry Komputerowe.

3. Ekipie Fury będzie miło, jeśli polubisz stronę Fury Gaming.

4. Możesz udostępnić post konkursowy – to dla nas bardzo ważne.

Spośród wszystkich odpowiedzi wybierzemy sześć według nas najbardziej kreatywnych! Konkurs będzie trwał od 29.09.2017 (od momentu opublikowania postu konkursowego) do 8.10.2017 do godziny 23:59. Zwycięzców ogłosimy w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu, w tym wpisie oraz na Facebooku.

Regulamin konkursu "Wygraj gamingowy sprzęt od Fury!"

Serwis Facebook nie jest organizatorem ani nie uczestniczy w organizacji konkursu. Biorąc udział w konkursie uczestnicy potwierdzają jednocześnie, że nie będą mieli żadnych roszczeń wobec serwisu Facebook.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu "Wygraj gamingowy sprzęt od Fury!", (zwanym dalej "Konkursem") jest Redakcja strony Polskie Gry Komputerowe (www.polskie-gry.pl) składająca się z Administratorów oraz Redaktorów strony.
2. Sponsorem nagród w Konkursie jest FURY GAMING S.A. (zwanym dalej Sponsorem Nagród).
3. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem strony Polskie Gry Komputerowe w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/polskieGry).
4. Konkurs potrwa od dnia 29 września 2017 od godz. 14:00, czyli momentu opublikowania postu z zasadami Konkursu (zwanego dalej Postem Konkursowym) do 8 października 2017 do godz. 23:59 czasu polskiego.
§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne będące osobami pełnoletnimi oraz osoby powyżej 13 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz posiadajacymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby należące do administracji (tj. Administratorzy i Redaktorzy) strony Polskie Gry Komputerowe oraz pracownicy i przedstawiciele Sponsora Nagród. Osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
§3. NAGRODY
1. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna (dalej: "Nagroda"):
• Mysz komputerowa Fury Warrior
• Mysz komputerowa Predator x2
• Klawiatura komputerowa Fury Spitfire
• Podkładka pod myszkę Challenger L x3
2. Wartość nagród nie przekracza kwoty ustawowo wolnej od podatku od nagród. Odprowadzenie zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r. do właściwego Urzędu Skarbowego, nie jest wymagane.
3. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
§4 ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem Uczestników biorących udział w konkursie jest skomentowanie Postu Konkursowego opublikowanego na stronie Polskie Gry Komputerowe i wykonanie zadania opisanego w treści niniejszego wpisu.
2. Treść komentarza Uczestnika Konkursu nie może być publikowana nigdzie wcześniej, a jej autorem musi być Uczestnik Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu może wykonać zadanie konkursowe tylko raz w pojedynczym komentarzu pod postem. Odpowiedzi nadesłane w sposób inny, niż określono w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę.
4. Zwycięzców Konkursu (zwanych dalej "Laureatami") wyłoni komisja składająca się z administracji strony Polskie Gry Komputerowe, która wybierze najciekawszy, zdaniem komisji komentarz.
§5 PUBLIKACJA WYNIKÓW I WYDAWANIE NAGRÓD
1. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w komentarzu pod postem konkursowym oraz poprzez Prywatną Wiadomość w serwisie Facebook - jeżeli ustawienia w serwisie na to pozwolą.
2. Wyniki zostaną opublikowanie w poście na stronie Polskie Gry Komputerowe w serwisie Facebook.
3. W przypadku, gdyby podczas powiadamiania o wygranej i wydawania Nagród w Konkursie okazało się, że ten sam Uczestnik brał udział w Grze Konkursowej za pomocą różnych danych (różne konta na Facebooku) Organizator podejmie decyzje o wstrzymaniu wydania Nagrody. Powyższą decyzję Organizator podejmie na podstawie ustalonej zbieżności Imiona i Nazwiska oraz adresu zamieszkania podanych przez Uczestnika podczas ustalania danych do wysyłki Nagrody.
4. W przypadku nagród fizycznych, do których niezbędna jest wysyłka nagrody, Laureat zobowiązany jest do udostępnienia danych niezbędnych do przesłania nagrody, tj. imienia i nazwiska, adresu oraz kontaktowego numeru telefonu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. W przypadku nie dostarczenia powyższych danych do Organizatora w terminie 7 dni od powiadomienia o wynikach Konkursu, Laureat zostanie pozbawion prawa do Nagrody.
5. Nagroda główna w postaci cyfrowej jest dostarczana za pośrednictwem Prywatnej Wiadomości w serwisie Facebook.
6. Nagroda główna w postaci fizycznej wysyłana jest przez Sponsora nagród.
7. Organizatorowi przysługuje prawo do uzupełniania listy Laureatów w przypadku wykluczenia uczestnika lub pozbawienia prawa do Nagrody. W takim przypadku kolejny Uczestnik, którego jako zwycięzcę wskaże Komisja zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu utraty prawa do Nagrody przez poprzedniego Laureata.
§6 NADZÓR I REKLAMACJE
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator Konkursu.
2. Organizator ustali zgodność udzielonych odpowiedzi Uczestników Konkursu z zadaniem konkursowym, będzie rozpatrywać reklamacje oraz podejmować decyzje w zakresie ewentualnego unieważaniania wyników lub wykluczania Uczestników z Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub Sponsora Nagród.
4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w formie Prywatnej Wiadomości na stronie Polskie Gry Komputerowe w serwisie Facebook.
§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Uczestnictwo w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest strona Polskie Gry Komputerowe w serwisie Facebook.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest we wpisie na portalu www.polskie-gry.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników.

O autorze:

Arek Grasela

Arek Grasela

Człowiek-przypominacz i pomysłodawca serwisu. Gracz niemal od urodzenia, a wolnych chwilach hobbystyczny pseudo-dziennikarz. Miłośnik popkultury i literatury, zawodowo grafik komputerowy, a od niedawna twórca gier.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Przeczytaj więcej:

O autorze:

Bez kategorii

Rekrutujemy!

Polskie gry to Twoja pasja? Czujesz się dobrze w słowie pisanym, a może lubisz montować filmy? Być może szukamy właśnie Ciebie! Ekipa Polskich Gier Komputerowych

Czytaj więcej »